اقتصادی

چرا تورم ایران پایین نمی‌آید؟

یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران می گوید تورم شاخصی نیست که بتوان آن را با سفارش کاهش داد ، عوامل زمینه ای باید تغییر کنند.

عباس آرگون در گفت وگو با اینترنشنال نیوز اظهار داشت: ما باید بررسی کنیم که چه عواملی در اقتصاد ایران منجر به این تورم شده و با حل آنها مشکلات ریشه ای آن را برطرف کنیم. در غیر این صورت ، اگر به دلیل کاهش منظم نرخ بهره بود ، بدون شک در سالهای گذشته اتفاق می افتاد.

به گفته وی ، نگاه واقعی به مشکلات اقتصادی کشور اولین مقدمه برای ورود به بحث تورم است. وقتی بانک مرکزی در سال گذشته از هدف تورمی سالانه 22 درصدی صحبت کرد ، بسیاری از کارشناسان گفتند چنین رویکردی جواب نمی دهد و در عمل مشخص شد که ایران تابستان امسال با یکی از بالاترین نرخ های تورم خود روبرو است. به

عضو اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه اولین گام در کاهش تورم تغییر رفتار اقتصادی دولت است ، گفت: اول ، روشهای غیر تورمی مانند فروش دارایی ها ، افزایش درآمدهای مالیاتی ، کاهش هزینه های دولت و فروش اوراق قرضه. اگرچه گام هایی در این راستا برداشته شده است ، اما هنوز راه زیادی برای غلبه بر اولویت های اصلی در پیش داریم.

آرگون ادامه داد. وقتی دولت بیش از 80 درصد هزینه های خود را صرف امور جاری کند ، کسری بودجه در این زمینه وجود دارد ، تمرکز آن بر بازپرداخت بدهی های بانک است ، قطعاً افزایش پایه پولی ، نقدینگی ، تورم افزایش می یابد. : ما آن را در سال های گذشته دیده ایم.

وی با اشاره به برخی دیگر از مشکلات اصلی اقتصاد ایران ، گفت: اینها برخی از عوامل م toثر بر تورم هستند.

آرگون خاطرنشان کرد که اگر دولت می خواهد راه حلی برای تورم بیابد ، باید همه عوامل فوق را با دقت در نظر بگیرد و راه حل های دقیقی برای آنها ارائه دهد. نه تنها سفارش پایین نمی آید ، بلکه حتی اگر قیمت ها مهار شوند ، تورم جدیدی در آینده شکل می گیرد.

انتهای پیام:

دیدگاهتان را بنویسید