علمی و پزشکی

کود شیمیایی سیاه چیست؟

کود شیمیایی سیاه همان گونه از نام  آن بر می آید در دسته کودهای شیمیایی قرار دارد که مبنای آمارهای بدست آمده بیش از ۵۰ درصد منابع غذایی دنیا تحت تاثیر مصرف این کود شیمیایی سیاه قرار دارند.

پس می توانیم بگوییم کود شیمیایی سیاه یکی از پر استفاده ترین و محبوب ترین کود در همه دنیا و صنعت کشاورزی به شمار می رود. این کود این امکان را دارد که اثر بسزایی در پروسه کاشت و برداشت محصولات گیاهی داشته باشد. به گونه ای که کارشناسان بر این باورند که مصرف کود شیمیایی سیاه جهت رشد ریشه های گیاهی بسیار مهم و ضروری است و استفاده نکردن  از آن تا اندازه زیادی در مرحله برداشت را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. به غیر از این نگهداری از گیاه در مقابل بیماری ها و آفات هم از دیگر امتیازات کود شیمیایی سیاه در صنعت کشاورزی است. این نکته شایان ذکر است که اسم علمی کود شیمیایی سیاه، کود فسفاته است که قادر است به عنوان جایگزین در بعضی منابع به کار برده شود.

کود شیمیایی سیاه و بهبود عملکرد گیاه

کود شیمیایی سیاهکود شیمیایی سیاه یا همان کود فسفر اثر بسزایی در رشد و تقویت گیاه دارد. این سبک از کود در اول کار سبب توسعه  ریشه می شود و پنجه زنی را گسترش می دهد. طبیعی است که این امر می تواند در رشد گیاه اثر زیادی داشته باشد. به غیر از این در مرحله دوم هم به کارگیری کود شیمیایی سیاه مرحله پرورش دانه را سریع تر انجام داده و به این شکل زمان گلدهی را هم کم می کند. در آخر همان گونه مشاهده می کنید استفاده از کود فسفر یکی از مهم ترین ها رشد و نمو گیاهان است.

انواع کود شیمیایی سیاه

کود شیمیایی سیاه انواع گوناگونی دارد که از طرق گوناگون ساخته می شوند. واکنش شیمیایی نخستین در ساخت کود فسفاته بر مبنای فرمولی خاص انجام می شود ، به بیان راحت تر از مخلوط آپاتیت و اسید سولفوریک در این فرمول بهره منده می شوند. اما به این سهولت هم نیست و سوپر فسفات به شکل آزمایشگاهی در 5  مرحله مهم تولید می شود و این کار زمان و دقت لازم را می طلبد.

سوپر فسفات PH اسیدی ویژه ای دارد که جذب عناصر مغذی و کارآمد را برای گیاه آسان می کند. پس از سوپر فسفات، به دومین گونه از کود شیمیایی سیاه می رسیم به اسم سوپر فسفات سه تایی که ترکیبات شیمیایی متمایزی با گونه ساده آن دارد. سومین نوع از کود شیمیایی سیاه، فسفات آمونیوم می باشد که البته خود به سه فرم گوناگون با فرمولاسیون متمایز ساخته و مصرف می شود. نوع چهارم هم نیتروفسفات است که به غیر از مراحل قبلی، آمونیاک و دی اکسید کربن هم در فرمول آن به کار برده شده است.

چطور بفهمیم که گیاه ما به کود شیمیایی سیاه نیاز دارد؟

کود شیمیایی سیاه در اصل وقتی زمانی برای گیاه نیاز است که نشانه های فقدان فسفر در آن دیده شود. این نشان ها که در ادامه به می پردازیم نشان دهنده احتیاج گیاه به فسفر بیشتر اند که با استفاده از کود شیمیایی سیاه برآورده می شود.

– روند رشد گیاه کند شده و ساقه ها نازک تر می شوند.

– گیاه قادر نیست در مقابل آبیاری با آب سرد پایداری آن چنایی داشته باشد .

– رسیدن دانه و رشد گیاه در مدت زمان طولانی انجام می شود.

– تعداد دانه های پوک زیاد می شود.

– رنگ برگ ها عوض شده و فرم آن ها نازک تر از گذشته می شود.

– تعداد برگ ها و دانه ها کم می شود.

– برگ های قدیمی تر گیاه رنگ قهوه ای پیدا کرده و می ریزند.

– پنجه زنی گیاه کم می شود.

میزان مصرف کود شیمیایی سیاه

کود شیمیایی سیاه هم دیگر سایر کودهای شیمیایی مقدار استفاده مشخصی دارد که توسط کارشناسان معلوم می گردد. این مقدار بسته به نوع آب و هوای منطقه، نوع خاک، میزان آب و … است. خاک زراعی در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل می شود و پس از آن پیشنهاد های لازم توسط کارشناس و مهندس مربوطه به کشاورز و زارع داده می شود. در صورت کمبود کود شیمیایی سیاه در گیاه رنگ برگ های آن تیره تر از قبل شود و همین طور برخی مواقع بخشی از برگ ها به دور گیاهان می پیچد و این نشانه به ما هشدار کم شدن فسفر در گیاه را می دهد.