علمی و پزشکی

کاشت نخود در ماه – اینترنشنال نیوز

به گزارش اینترنشنال نیوز، جسیکا آتکین فارغ التحصیل دانشگاه A&Mتگزاس و یکی از مولفان پژوهش می گوید: خاک ماه مشابه زمین نیست. خاک ماه برخلاف زمین فاقد مواد ارگانیک و مغذی و میکروارگانیسم هایی است که وجودشان برای رشد گیاه حیاتی است. این امر به چالش های دیگر کشت گیاه در فضا مانند کاهش گرانش، اشعه های کیهانی و عناصر سمی افزوده می شود.

بر اساس گزارش آنلاین، کشت موفقیت آمیز گیاهان روی ماه مزایای متعددی دارد که یکی از آنها فراهم کردن منبع مواد مغذی و حافظ محیط زیست برای فضانوردان آینده است. علاوه بر آن حمل دوباره غذاهای بسته بندی شده از زمین کاهش می یابد. چنین فرایندی بسیار پرهزینه است و علاوه بر آن نیازهای ماموریت های فضایی بلند را تامین نمی کند. در کنار این موارد اتمسفر رقیق ماه برای موجودات زمینی وابسته به اکسیژن کافی نیست، بنابراین کشت گیاهان روی ماه می تواند یک منبع هوای قابل تنفس برای فضانوردان آینده فراهم کند.

خاک ماه مشابه زمین گیاه دوست نیست، اما آتکین و همکارانش معتقدند پس از افزودن مخلوط کامپوست، ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک تغییر می یابد و این امر ممکن است وجود میکروارگانیسم های مفید را تسهیل کند.

با این وجود این امر برای خاک ماه (که در ماموریت های آپولو به زمین آورده شده بود) روی سیاره ماه کافی نبود، بنابراین آتکین و همکارانش از نوعی ماده مهندسی شده به نام «غباره ماه اصلاح شده» استفاده کردند که مواد زمین شناختی مانند مواد معدنی و اندازه ذرات مشخصه آن را برای خاک ماه تکثیر کردند. محققان فرض کردند که برهمکنش های میکروسکوپی بین نخود، قارچ های میکوریز آربوسکولار (AMF) و ورمی کمپوست (VC) با جدا کردن سموم از غبار ماه اصلاح شده و تغییر ساختار آن برای بهبود احتباس آب و تحمل در برابر استرس به رشد گیاه کمک می کند. آنها برای آزمایش این فرضیه از AMF در غلظت های مختلف غبار ماه اصلاح شده و ترکیبVCاستفاده کردند.

پژوهشگران دانه های نخود را به دلیل اندازه کوچک و مقاومت در برابر فشار برای این آزمایش انتخاب و کشت کردند. آنها منبعی غنی از پروتئین هستند و آب و نیتروژن کمتری نسبت به مواد غذایی دیگر مصرف می کنند.

در ۴ ماه بعدی، محفظه های کشت نخود در یک چادر با دمای کنترل شده، ذخیره شدند و محققان با آب خالص خاک را مرطوب کردند، ۱۲۰ روز طول کشید تا نخودها در این آزمایش رشد کنند، حال آنکه این مدت روی زمین ۱۰۰ روز است. نخودهای کشت شده باید برای وجود فلزات سنگین آزمایش شوند.

محققان معتقدند با وجود محدودیت های موجود، نتایج اولیه روشی برای کشت گیاهان روی ماه را ارائه می کند.

۵۸۵۸

نشر علوم پزشکی

من به عنوان یک نویسنده متخصص در زمینه علمی و پزشکی، مطالبی را به شما ارائه می‌دهم که به طور جذاب و قابل فهم، اطلاعات لازم را درباره موضوعات مختلف سلامتی به شما منتقل کنند.