اجتماعیکسب و کار جدید

آموزش طراحی فتوشاپ کارت ویزیت

فیلم آموزشی طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

به نقل از سایت طرحیسا برای این که بتوانید این راهنما را همراه با ما به صورت عملی پیگیری کنید، باید فایل‌های زیر را روی سیستم خود داشته باشید:

    فونت (Lato )

    شکل‌های سفارشی

نصب و بارگذاری شکل‌های سفارشی

در این بخش با مراحل نصب شکل‌های سفارشی که در بخش فوق برای دانلود عرضه شده است، آشنا خواهیم شد.

به منوی Edit > Presets بروید و گزینه Preset Manager را انتخاب کنید. در منوی Preset Type گزینه Custom Shapes را انتخاب کرده و روی Load بزنید. اینک به محل ذخیره فایل دانلود شده بروید و فایل Tutorial-Shapes.csh را انتخاب کنید. در نهایت روی دکمه Load کلیک کنید.

ایجاد سند جدید برای طراحی کارت ویزیت در فتوشاپ

در این بخش با مراحل ایجاد و تنظیم یک سند جدید برای طراحی کارت ویزیت در فتوشاپ آشنا می‌شویم.

اندازه کارت ویزیت در قالب‌های فتوشاپ به طور معمول به صورت 3.25 در 1.75 اینچ است. بنابراین به منوی File > New بروید و مقادیر زیر را وارد نمایید:

    Name: Business-Card-Front

    Width: 3.25 Inches

    Height: 1.75 Inches

    Resolution 300 Pixels/Inch

    Color Mode: CMYK Color 8bit

    Background Contents: White

اینک روی OK کلیک کنید تا سند جدیدی با مشخصه‌های فوق ایجاد شود:

ایجاد خطوط راهنما برای طراحی کارت ویزیت

در این بخش از مراحل ایجاد خطوط راهنمای ناحیه امن، برش و لبه برای کارت ویزیت آشنا می‌شویم.

پیش از آغاز باید مطمئن شویم که گزینه‌های زیر فعال شده‌اند. اگر یک تیک در کنار گزینه باشد، یعنی از قبل فعال است و می‌توانید به گام بعدی بروید.

کلیدهای Ctrl+R را بزنید و یا به منوی View > Rulers بروید تا خط‌کش‌ها نمایش یابند. سپس به منوی View بروید و روی Snap کلیک کنید. در نهایت به منوی View > Snap بروید و گزینه‌های Guides ،Layers و Document Bounds را فعال کنید.

کار خود را با خطوط راهنمای Safe Area آغاز می‌کنیم که همه تصاویر و متن‌های مهم باید درون آن قرار گیرند. کافی است روی Ruler کلیک کنید و یک خط راهنما را به هر چهار سمت سند بکشید. این خطوط باید به آسانی به لبه‌ها بچسبند.

اینک اندازه بوم را به 3.5 در 2 اینچ افزایش می‌دهیم. به منوی Image > Canvas Size بروید و عرض را روی 3.5 اینچ تنظیم کنید و ارتفاع را نیز روی 2 اینچ قرار دهید. در نهایت روی OK کلیک کنید.

سپس خطوط راهنمای Trim را ایجاد می‌کنیم. هر چیزی که در خارج از این خطوط قرار داشته باشد، پس از چاپ شدن برش خواهد یافت. اینک روی خط‌کش کلیک کرده و یک خط راهنما را به هر چهار جهت سند بکشید.

اندازه بوم را برای آخرین بار افزایش دهید. به منوی Image > Canvas Size بروید و عرض را روی 3.75 اینچ و ارتفاع را روی 2.25 اینچ تنظیم کنید. روی OK کلیک کنید و تغییرات را اعمال نمایید.

اینک خطوط راهنمای لبه یا کرانی (Image > Canvas Size) را ایجاد می‌کنیم. با این که این کار ضرورتی ندارد، اما داشتن این خطوط راهنما بی‌شک به شما کمک می‌کند که بتوانید شیء‌های مختلف را در راستای لبه‌ها هم‌راستا کنید. کافی است روی خط‌کش کلیک کرده و خط راهنما را به هر چهار جهت سند بکشید.

اینک که کار تعیین خطوط راهنما به پایان رسیده است، می‌توانید خطوط راهنما را در موقعیت کنونی قفل کنید. به View بروید و Lock Guides را انتخاب کنید.

ایجاد پس‌زمینه برای نشانی

در این بخش یک پس‌زمینه برای نشانی روی کارت ویزیت طراحی می‌کنیم.

ابزار Rounded Rectangle را از نوار ابزار انتخاب کرده و روی بوم کلیک کنید. Width را روی 820 پیکسل، Height را روی 80 پیکسل و Radius را 15 پیکسل تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

به منوی Layer > Rename Layer بروید. نام این لایه را Address Bg بگذارید و روی Enter بزنید.

روی تصویر بند‌انگشتی لایه دابل-کلیک کنید. مقادیر C:0 M:20 Y:80 K:0 را وارد کرده و روی OK کلیک کنید. طراحی کارت‌های ویزیت در فتوشاپ کاری خلاقانه است و از این رو همواره باید از ترکیب رنگ‌های متفاوت بهره بگیرید.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T ر ا بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید و Horizontal Skew را روی H:-20 تنظیم کنید. دو بار روی اینتر بزنید تا تنظیمات تائید شوند.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را مجدداً بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید و موقعیت افقی را روی X: 337 px و موقعیت عمودی را روی Y: 540 px تنظیم کنید. دو بار روی اینتر بزنید تا تنظیمات تائید شوند.

ابزار Rectangle را بردارید. روی Path Operations بزنید و Subtract Front Shape را انتخاب کنید. اینک یک مستطیل رسم کنید که روی شکل را مانند تصویر زیر بپوشاند.

برای تکمیل برش، روی Path Operations برنید و گزینه Merge Shape Components را انتخاب کنید.

ایجاد پس‌زمینه برای تگ لاین

در این بخش یک پس‌زمینه برای تگ لاین کارت ویزیت در فتوشاپ طراحی می‌کنیم.

Address Bg را از پنل Layers انتخاب کنید. به منوی Layer > Duplicate Layer بروید و نام این لایه را Tagline Bg بگذارید. روی OK کلیک کنید.

روی تصویر بندانگشتی لایه دابل-کلیک کنید. مقادیر C:0 M:0 Y:0 K:95 را وارد کرده و روی OK کلیک کنید.

اینک به این لایه «چرخش» (Rotate) می‌دهیم. به این منظور به منوی Edit > Transform Path > Rotate 180 Degrees بروید.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. موقعیت افقی را روی X: 1126.5 px و موقعیت عمودی را روی Y: 540 px تنظیم کنید. دو بار روی اینتر بزنید تا تغییرات تائید شوند.

ابزار Rectangle را انتخاب کنید و سپس روی Path Operations بزنید و گزینه Subtract Front Shape را انتخاب کنید. یک مستطیل رسم کنید که شکل اضافی را بپوشاند.

روی Path Operations بزنید و Merge Shape Components را انتخاب کنید.

ایجاد جداکننده مستطیلی

در این بخش یک جداکننده مستطیلی رسم می‌کنیم.

به منوی Layer > New > Group بروید و نام این گروه را Seperator بگذارید.

ابزار Layer > New > Group را بردارید و جایی روی بوم کلیک کنید. مقدار عرض مستطیل را روی 530 و ارتفاع آن را روی 8 پیکسل تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

روی تصویر بندانگشتی لایه دابل-کلیک کنید و مقادیر C:0 M:0 Y:0 K:18 را وارد کرده و روی OK کلیک کنید.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. مقدار موقعیت افقی را روی X:370 px و موقعیت عمودی را روی Y: 286 px تنظیم کنید. دو بار روی اینتر بزنید تا تغییر‌ها تائید شوند.

به منوی Edit > Free Transform Path بروید. نام این لایه را Left بگذارید و روی اینتر بزنید.

به منوی Layer > Duplicate Layer بروید و نام کپی جدیدی که ایجاد شده را Right بگذارید و روی OK کلیک کنید.

ابزار Rectangle را بردارید و مقدار عرض را روی 80 پیکسل تنظیم کرده و اینتر را بزنید.

روی تصویر بندانگشتی لایه دابل-کلیک کنید و با وارد کردن مقادیر C:0 M:20 Y:80 K:0 روی OK کلیک کنید.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. موقعیت افقی را روی X: 675 px و موقعیت عموی را روی Y: 286 px تنظیم کنید. دو بار روی اینتر بزنید تا تغییرها اعمال شوند.

ایجاد پس‌زمینه برای آیکون تماس

در این بخش یک پس‌زمینه برای آیکون تماس خود طراحی می‌کنیم.

به منوی Layer > New > Group بروید و نام این گروه جدید را Icons گذاشته و روی OK کلیک کنید.

ابزار Icons Bg and press OK را از نوار ابزار بردارید و جایی روی بوم کلیک کنید. عرض را روی 35 پیکسل و ارتفاع را روی 35 پیکسل تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

روی تصویر بندانگشتی لایه دابل-کلیک کرده و مقادیر C:0 M:0 Y:0 K:95 را وارد کرده و روی OK کلیک کنید.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. مقدار موقعیت افقی را روی X: 122.5 px و موقعیت عمودی را روی Y: 541 px تنظیم کنید. دو بار روی اینتر بزنید تا تغییرها تائید شوند.

به منوی Layer > Rename Layer بروید. نام این لایه را Layer > Rename Layer بگذارید و روی اینتر بزنید.

به منوی Layer > Duplicate Layer بروید. نام این لایه را Layer > Duplicate Layer بگذارید و روی OK کلیک کنید.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. موقعیت افقی را روی X: 122.5 px و موقعیت عمودی را روی Y: 453 px تنظیم کنید. دو بار روی اینتر بزنید تا تغییرها تائید شوند.

روی تصویر بندانگشتی لایه دابل-کلیک کنید و مقادیر C:0 M:20 Y:80 K:0 را وارد کرده و روی OK کلیک کنید.

به منوی Layer > Duplicate Layer بروید. نام این لایه را Email بگذارید و روی OK کلیک کنید.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. مقدار موقعیت افقی را روی X: 122.5 px و موقعیت عمودی را روی Y: 408.5 px تنظیم کنید. دو بار اینتر را بزنید تا تغییرها تائید شوند.

به منوی Layer > Duplicate Layer بروید. نام این لایه را Phone گذاشته و روی OK کلیک کنید.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. گزینه موقعیت افقی را روی X: 122.5 px و موقعیت عمودی را روی Y: 364.5 px تنظیم کنید. با دو بار زدن کلید اینتر، تغییرها را تائید کنید.

طراحی کارت ویزیت با شکل‌های سفارشی

در این بخش با مراحل طراحی کارت ویزیت در فتوشاپ با استفاده از آیکون‌های شکل‌های سفارشی آشنا خواهیم شد.

اکنون که پس‌زمینه آیکون کامل شده است، می‌توانیم اقدام به ایجاد آیکون‌ها بکنیم. به منوی Layer > New > Group بروید و نام این گروه را Contact Icons بگذارید و روی OK کلیک کنید.

کار خود را با ایجاد آیکون نشانی آغاز می‌کنیم. ابزار Custom Shape را از نوار ابزار بردارید. روی انتخاب‌گر شکل سفارشی کلیک کرده و گزینه Address Icon را انتخاب کنید.

جایی روی بوم کلیک کنید. تیک گزینه Preserve Proportions را بزنید و عرض را 16 پیکسل وارد کرده و روی OK کلیک کنید.

به منوی Layer > Rename Layer بروید. نام این لایه را Address بگذارید و روی اینتر بزنید.

روی تصویر بندانگشتی لایه دابل-کلیک کنید. مقادیر C:0 M:0 Y:0 K:0 را وارد کرده و روی OK کلیک کنید.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. گزینه موقعیت افقی را روی X: 123 px و موقعیت عمودی را روی Y: 540.5 px تنظیم کنید. با دو بار زدن کلید اینتر، تغییرها را تائید کنید.

اینک به ایجاد آیکون وب‌سایت می‌رسیم. ابزار Custom Shape را از نوار ابزار بردارید. به انتخاب‌گر شکل سفارشی بروید و Website Icon را انتخاب کنید.

جایی روی بوم کلیک کنید. تیک گزینه Preserve Proportions را بردارید و عرض را روی 20 پیکسل تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

به منوی Layer > Rename Layer بروید و نام لایه را به Website بروید و روی اینتر بزنید.

روی کلیدهای Ctrl+T بزنید یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. موقعیت افقی را روی X: 123 px و موقعیت عمودی را روی Y: 453 px تنظیم کنید. دو بار روی اینتر بزنید تا تغییرها اعمال شوند.

اینک یک ایمیل آیکون ایجاد می‌کنیم. ابزار Custom Shape را از نوار ابزار بردارید. انتخاب‌گر شکل سفارشی را زده و Email Icon را انتخاب کنید.

جایی روی بوم کلیک کنید. تیک گزینه Preserve Proportions و عرض را روی مقدار 20 پیکسل تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

به منوی Layer > Rename Layer بروید و نام لایه را به Email تغییر داده و روی OK کلیک کنید.

روی کلیدهای Ctrl+T بزنید یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. موقعیت افقی را روی X: 123 px و موقعیت عمودی را روی Y: 409 px تنظیم کنید. دو بار روی اینتر بزنید تا تغییرها اعمال شوند.

اینک آیکون گوشی را ایجاد می‌کنیم. ابزار Custom Shape را از نوار ابزار انتخاب کنید. انتخاب‌گر شکل سفارشی را از نوار ابزار انتخاب کنید. روی Custom Shape Picker کلیک کرده و آیکون تلفن را انتخاب کنید.

جایی روی بوم کلیک کنید. تیک گزینه Preserve Proportions را بزنید و عرض را روی 20 پیکسل تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

به منوی Layer > Rename Layer بروید. نام این لایه را Phone بگذارید و روی OK کلیک کنید.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. موقعیت افقی را روی X: 123 px و موقعیت عمودی را روی Y: 365 px تنظیم کنید. دو بار روی اینتر بزنید تا تغییرها اعمال شوند.

ایجاد گروه پس‌زمینه

در این بخش همه عناصر مربوط به پس‌زمینه آیکون‌ها و نوشته‌ها را در یک گروه جمع‌آوری می‌کنیم.

ابتدا باید لایه Background را از حالت قفل خارج کنیم. سپس روی لایه Background دابل-کلیک کنید و نام آن را به Background عوض کرده و روی OK کلیک کنید.

مطمئن شوید که Background که در بخش قبل از قفل خارج کردید، همچنان در حالت انتخاب قرار دارد. کلید Shift کیبورد را نگه داشته و روی گروه Contact Icons کلیک کنید.

اکنون که همه گروه‌ها و لایه‌ها انتخاب شده‌اند، به منوی Layer > New بروید و Group from Layers را انتخاب کنید. نام این گروه را Background گذاشته و روی OK کلیک کنید.

اینک کار طراحی پس‌زمینه بخش جلوی کارت ویزیت به پایان رسیده است. پیش از آن که به بخش درج متن و لوگو برویم، بهتر است ظاهر کارت ویزیت را تا به اینجا بررسی کنیم.

ایجاد لایه متنی تگ لاین

در این بخش یک لایه متنی جدید برای درج تگ لاین کارت ویزیت طراحی می‌کنیم.

ابتدا مطمئن شوید که پنل‌های Character و Paragraph فعال هستند. اگر فعال هستند مستقیماً به سراغ گام بعدی بروید. ابزار Horizontal Type را از نوار ابزار بردارید و روی دکمه Character and Paragraph panels بزنید.

در پنل Paragraph گزینه Right Align Layer را بزنید. در پنل Character، فونت را روی Lato، استایل فونت را روی Black، اندازه فونت را 6 پوینت، و رنگ را روی C: 0 M:0 Y:0 K:0 تنظیم کنید.

اینک روی شکل Tagline Background کلیک کنید و عبارت VISUAL EYE CANDY را در کادر متنی وارد نمایید. در نهایت با گرفتن کلید Ctrl کیبورد روی اینتر بزنید.

اینک باید رنگ و استایل کلمه VISUAL را به صورت اختصاصی تغییر دهیم. کار خود را با انتخاب کردن این کلمه خاص آغاز می‌کنیم. مطمئن شوید که ابزار Horizontal Type همچنان در حالت انتخاب است، کرسر خود را درست روی کلمه VISUAL ببرید و سپس با دابل-کلیک کردن آن را انتخاب کنید.

در پنل Character، گزینه Font Style را روی Font Style قرار داده و رنگ را نیز به صورت C:0 M:20 Y:80 K:0 تنظیم کنید. با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+Enter تغییرها را تائید کنید.

با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+T یا مراجعه به منوی Edit > Free Transform Pat می‌توانید موقعیت افقی متن را روی X: 934 px و موقعیت افقی آن را روی Y: 541 px تنظیم کنید. در نهایت با دو بار زدن کلید اینتر تغییرات را تائید کنید.

ایجاد لایه متنی نشانی کارت ویزیت

در این بخش یک لایه متنی برای درج نشانی روی کارت ویزیت طراحی می‌کنیم.

به منوی Layer > New > Layer بروید و نام این لایه را Address بگذارید و روی OK کلیک کنید.

در پنل Paragraph گزینه Left align text را انتخاب کنید. زمانی که در پنل Character قرار دارید، استایل فونت را روی Bold Italic قرار داده و رنگ را به صورت C:0 M:0 Y:0 K:95 تنظیم کنید.

ابزار Horizontal Type را انتخاب کرده و روی شکل Address Background کلیک کنید. عبارت 777 Seventh Avenue New York NY 54321 را در کادر متنی وارد کرده و کلیدهای Ctrl+Enter را بزنید تا تغییرات اعمال شوند.

با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+T یا مراجعه به منوی Edit > Free Transform Pat می‌توانید موقعیت افقی متن را روی X: 373 px و موقعیت افقی آن را روی Y: 542 px تنظیم کنید. در نهایت با دو بار زدن کلید اینتر تغییرات را تائید کنید.

ایجاد لایه‌های متنی تلفن، ایمیل و وب‌سایت

در این بخش لایه‌های متنی مختلف روی کارت ویزیت را طراحی خواهیم کرد.

به منوی Layer > New > Layer بروید تا یک لایه جدید ایجاد شود و نام آن را Phone/Email/Website بگذارید و در نهایت روی OK کلیک کنید.

در پنل Charechter استایل فونت را به Regular تغییر داده و Leading را نیز روی 10.2 پوینت تنظیم کنید.

ابزار Horizontal Type را بردارید و روی ناحیه خالی کنار Contact Icons کلیک کنید. عبارت 000 1234 5678، madison@email.com و www.website.com را روی خطوط مجزا بنویسید. به این منور باید پس از رسیدن به انتهای هر مدخل اینتر را بزنید تا خط جدید ایجاد شود. در نهایت با زدن کلیدهای Ctrl+Enter می‌توانید این تغییرات را ذخیره کنید.

با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+T یا مراجعه به منوی Edit > Free Transform Pat می‌توانید موقعیت افقی متن را روی X: 269px و موقعیت افقی آن را روی Y: 409 px تنظیم کنید. در نهایت با دو بار زدن کلید اینتر تغییرات را تائید کنید.

کلید Ctrl را بگیرید و هر دو لایه Address و Phone/Email/Website را انتخاب کنید. به منوی Layer > New > Group from Layers بروید و نام این گروه جدید را Contact بگذارید. در نهایت روی OK کلیک کنید.

ایجاد لایه‌های متنی نام و عنوان شغلی

در این بخش کار خود را با طراحی لایه متنی عنوان شغلی آغاز می‌کنیم.

به منوی Layer > New > Layer بروید تا لایه جدیدی ایجاد شود و نام آن را Job Title گذاشته و روی OK کلیک کنید.

در پنل Charachter، استایل فونت را روی Bold Italic بگذارید و Leading را نیز روی Bold Italic قرار دهید. رنگ را C:0 M:20 Y:80 K:0 تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

ابزار Horizontal Type را بدارید و روی فضای خالی بالای جداکننده کلیک کنید. اینک عبارت Graphic Designer را در کادر متنی وارد کرده و کلیدهای Ctrl+Enter را بزنید تا تغییرها تائید شوند.

کلیدهای ترکیبی Ctrl+T را بزنید و یا با مراجعه به منوی Edit > Free Transform Path موقعیت افقی را روی X: 194 px و موقعیت عمودی را روی Y: 224 px تنظیم کنید. دو بار روی کلید اینتر بزنید تا تغییرات تائید شوند.

اینک لایه نام را ایجاد می‌کنیم. به این منظور به منوی Y: 224 px بروید و نام لایه را Name گذاشته و روی OK کلیک کنید.

در پنل Charachter استایل فونت را روی Light تنظیم کرده و اندازه فونت را 10 پوینت وارد کنید. رنگ این لایه متنی را نیز روی C:0 M:0 Y:0 K:95 تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

ابزار Horizontal Type را انتخاب کرده و روی Job Title کلیک کنید. اکنون عبارت STEVE MADISON را در کارد متنی وارد کرده و کلیدهای Ctrl+Enter را بزنید.

در این بخش برای واژه Steve یک وزن سنگین‌تر فونت اعمال می‌کنیم. به این منظور کرسر را روی عبارت STEVE ببرید و با دابل-کلیک کردن آن را انتخاب کنید. در پنل Charachter استایل فونت را روی Black قرار دهید و با زدن کلیدهای Ctrl+Enter تغییرها را تائید کنید.

با زدن کلیدهای Ctrl+T یا مراجعه به منوی Edit > Free Transform Path موقعیت افقی را روی X: 268 px و موقعیت عمودی را روی Y: 188px تنظیم کنید و دو بار روی اینتر بزنید تا تغییرها تائید شوند.

با گروه‌بندی لایه‌های متنی نام و عنوان شغلی در کنار هم، کاری می‌کنیم که نظم و سازمان‌دهی پروژه افزایش یابد. کلید Ctrl را نگهداشته و هر دو لایه Name و Job Title را انتخاب کنید. به منوی Layer > New بروید و گزینه Group from Layers را انتخاب کنید. نام این گروه جدید را نیز Name & Job Title گذاشته و روی OK کلیک کنید.

قرار دادن لوگو روی کارت ویزیت

در این بخش با مراحل طراحی لوگو برای کارت ویزیت آشنا می‌شویم.

به منوی Layer > New > Group بروید و نام این گروه جدید را Logo گذاشته و روی OK کلیک کنید.

در پنل Paragraph گزینه Center Text ر ا انتخاب کنید. در پنل Charachter، استایل فونت را روی Light قرار دهید و اندازه فونت را نیز روی 6 پوینت تنظیم کنید. در ادامه رنگ فونت را روی C:0 M:0 Y:0 K:95 تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

ابزار Horizontal Type را برداشته و جای روی بوم کلیک کنید. عبارت CREATIVE INSPIRATIONS را در کادر متنی وارد کرده و کلیدهای Ctrl+Enter را بزنید تا تغییرها تائید شوند.

در این بخش برای صرفاً عبارت CREATIVE یک استایل فونت متفاوت تعیین می‌کنیم. به این منظور کرسر را روی عبارت CREATIVE ببرید و روی آن دابل-کلیک کنید تا انتخاب شود. در پنل Charachter استایل فونت را روی Black و اندازه فونت را روی 12 پوینت تنظیم کنید و با زدن کلیدهای Ctrl+Enter تغییرها را تائید کنید.

کلیدهای Ctrl+T را بزنید و یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. موقعیت افقی را روی X: 902 px و موقعیت عمودی را روی Y: 306 px تنظیم کنید. دو بار اینتر بزنید تا تغییرات تائید شوند.

ابزار Custom Shape را از نوار ابزار بردارید و پس از کلیک روی گزینه Custom Shape Picker and شکل لوگو را انتخاب کنید.

بالاتر از Company Name کلیک کنید. تیک گزینه Preserve Proportions را بزنید. سپس عرض را روی 110 پیکسل تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

به منوی Layer > Rename Layer بروید و نام لایه را Logo بگذارید و روی اینتر بزنید.

روی تصویر بندانگشتی لایه دابل-کلیک کنید و رنگ آن را روی C:0 M:20 Y:80 K:0 تنظیم کرده و روی OK کلیک کنید.

کلیدهای Ctrl+T را زده یا به منوی Edit > Free Transform Path بروید. در ادامه موقعیت افقی را روی X: 902 px و موقعیت عمودی را روی Y: 210 px تنظیم کنید. با دو بار زدن کلید اینتر، این تغییرات را تائید کنید.

ایجاد گروه جزییات

در این بخش یک گروه برای جزییات کارت ویزیت ایجاد می‌کنیم.

ابتدا لایه‌های مورد نیاز برای این گروه جدید را انتخاب می‌کنیم. به این منظور لایه متنی VISUAL EYE CANDY را انتخاب کرده و سپس با گرفتن کلید Shift گروه Logo را نیز انتخاب کنید.

اینک که لایه‌های مورد نیاز برای ایجاد گروه جزییات را انتخاب کرده‌ایم، می‌توانیم به منوی Layer > New > Group from Layers بروید تا گروه جدیدی ایجاد کنیم. نام این گروه جدید را Details بگذارید و روی OK کلیک کنید.

به این ترتیب بخش جلوی کارت ویزیت ما اینک تکمیل شده است. پیش از ادامه کار و اقدام به طراحی پشت کارت ویزیت، حتماً روند کار را تا به اینجا ذخیره کنید. به این منظور به منوی File > Save بروید و یا کلیدهای Ctrl+S را بزنید.

ایجاد سند جدید برای طراحی پشت کارت ویزیت

در این بخش یک سند جدید برای طراحی پشت کارت ویزیت خود ایجاد می‌کنیم.

در این بخش قصد نداریم یک سند جدید ایجاد کنیم، بلکه برای سهولت کار، همان سند مربوط به روی کارت ویزیت را کپی می‌کنیم تا در زمان مورد نیاز برای تنظیم اولیه سند صرفه‌جویی نماییم. به این منظور به منوی Image > Duplicate بروید. نام این سند جدید را Business-Card-Back بگذارید و روی OK کلیک کنید.

در پنل Layer روی آیکون مثلث کنار لایه‌های Details و Background کلیک کنید تا محتوای گروه نمایش یابد. اینک کلید Ctrl را نگه دارید و گروه‌ها و لایه‌های زیر را انتخاب کنید:

    Name & Job Title

    Contact

    Visual Eye Candy

    Contact Icons

    Icons Bg

    Separator

اینک گروه‌ها و لایه‌های انتخاب شده را حذف می‌کنیم، چون در بخش پشت کارت ویزیت به آن‌ها نیازی نداریم. به این منظور به منوی Layer > Delete > Layer بروید و روی Yes کلیک کنید تا تغییرات تائید شوند.