اقتصادی

شرط روند صعودی بورس در دولت جدید

تحلیلگر بازار سرمایه پیش بینی می کند که اگر رئیس جمهور جدید به وعده های اقتصادی خود عمل کند ، وضعیت بازار در دولت سیزدهم بهتر می شود.

روزی شریعتی در گفت وگو با اینترنشنال نیوز ، تاکید کرد که جهت گیری سیاسی دولت جدید برای بازار سرمایه ضروری نیست. “یک مسئله مهم برای بازار سرمایه نگرش اقتصادی دولت و اقتصاد سیاسی است.” نگرش سیاسی دولت می تواند کاملاً بنیادگرا یا راست افراطی باشد ، به تعامل با جهان اعتقاد داشته باشد ، با قیمت های اقتدارگرا مخالف باشد ، از مکانیسم های بازار پیروی کند ، اجازه عرضه دهد ، قیمت ها را تعیین کند ، در واقع در بازار دخالت نکند. چنین دیدگاهی برای بازار سرمایه مهم است. صرف نظر از دیدگاه سیاسی دولت.

او ادامه داد. چشم انداز اقتصادی دولت برای بازار سرمایه چشمگیر است. در دولت آقای روحانی دیدیم که به دلیل آشفتگی ارزی و سیاسی امکان کنترل وجود ندارد ؛ تناقضاتی وجود داشت. حتی پس از عرضه سیمان در بورس کالا ، تولید به دلیل قطع برق کاهش یافت و قیمت این کالا در بورس کالا افزایش یافت. اما برخی گفته اند که افزایش قیمت ها تقصیر بازار سهام است.

تحلیلگر این بازار سرمایه تاکید کرد. این همان فضای چند وجهی را با واسطه اجاره ایجاد می کند.

در صورت تحقق وعده ها ، وضعیت در بورس مساعد خواهد بود

وی با اشاره به وعده هایی که نخست وزیر دولت سیزدهم داده بود ، به شرع گفت. “با توجه به اظهارات مطرح شده در مناظرات ، دولت جدید با قیمت گذاری منظم مخالف است ، فکر می کند که مکانیسم نظم بازار باید حفظ شود – نرخ بهره.” بانک باید کم باشد تا تهیه کننده پولش را جذب کند. دولت جدید اعلام کرده است که معتقد است ما باید به محیط صادرات کمک کنیم ، تسهیلات ارائه دهیم و مشوق های صادراتی را افزایش دهیم.

او ادامه داد. اگر سخنان تیم جدید دولتی صادق باشد ، بازار سرمایه باید روحیه بهتری داشته باشد. » تقریبا همان اتفاقی که بعد از انتخابات رخ داد ، به این دلیل بود که بازار سرمایه به وعده های دولت جدید اعتماد کرد. انتظار بازار سرمایه این است که پس از فعالیت تیم آقای رایس در وزارتخانه های اقتصاد و سکوت ، این دیدگاه وجود دارد که این خودرو سریعتر وارد بورس کالا می شود و روند تامین سیمان در این بازار سریعتر انجام می شود. از آنجا که او بارها قیمت گذاری قانونی را رد کرده است ، واژه ها در صورت استفاده از کلمات ، وضعیت مالی خوبی خواهند داشت.

تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تأثیر نگرش سیاسی بر اقتصاد کلان موضوع جدایی است ، افزود: “به نظر می رسد که طرز فکر تیم جدید این است که ضمن حفظ اعتماد به نفس با جهان ارتباط برقرار کند. دولت جدید نشان داده است که نگرش بهتری نسبت به کشورهای منطقه مانند عربستان دارد و امیدواریم این اتفاق بیفتد. تعامل در جهان ، همراه با رد قیمت دستوری ، برای اقتصاد کشور و در نهایت بازار سرمایه خوب است.

انتهای پیام:

دیدگاهتان را بنویسید